Acta de l’assemblea #seguim3f

Acta Assemblea 03/02/2013

Lloc: plaça Catalunya

Ordre del dia:

1. Presentació de les propostes dels grups de treball:

 • Cadena humana
 • torn obert de paraula
 • EscracheBCN
 • torn obert de paraula
2. Continuïtat de l’Acampada Nòmada
3. Altres
4. Temes a tractar en la pròxima assemblea

Acta:

1. Presentació de les propostes dels grups de treball:

Cadena humana
 • Es proposa com a acció una cadena humana dia 17 de febrer a les 12h a plaça Sant Jaume, el centre simbòlic del poder, per envoltar el palau de la Generalitat i l’Ajuntament sota el lema “Encadenats contra la corrupció”. Es pretén evitar la simbologia cristiana fent un símbol d’infinit en lloc d’una creu.
 • Les persones que hi vulguin col·laborar poden posar-se en contacte amb el correu electrònic: cadenahumanacc@gmail.com.
Torn obert de paraula
 • Es constata l’escassa participació en les protestes, però hem de deixar de autoflagelar-nos amb que som pocs i aprofitar els que som per treballar bé.
 • Es debat sobre l’efecte d’accions en edificis simbòlics quan estan buits, si l’acció es realitza entre setmana, es fa més pressió i es molesta als polítics. En canvi entre setmana és difícil mobilitzar a persones que treballen o que estudien per qüestió d’horaris i que s’ha plantejat en diumenge perquè pugui venir més gent.
 • Es recorda el gran èxit d’afluència de la cadena humana a l’Hospital de la Vall d’Hebron, que es pren com a exemple.
 • Altres idees: pancarta amb un llistat de corruptes per visualitzar-los, que la gent porti una bufanda per si hi ha poca gent que es pugui envoltar igualment, que la cadena sigui en moviment, disfressar o anar vestits de color blanc (puresa) o negre (dol ), proposar a la PAH finalitzar l’acte amb la cadena, portar rotllos de paper higiènic per utilitzar com serpentines, tenir en compte el carnestoltes i la manifestació de la PAH per fer difusió.
 • Davant les crítiques per la falta de contundència de l’acció es recorda que així es poden aglutinar més col·lectius i mobilitzar a gent que no necessàriament sigui activista, des d’un enfocament de popularitzar el moviment. Es recorda que són accions no excloents.
 • Ja que l’acció es farà en diumenges, es proposa que el lloc a envoltar sigui el Parlament, que en ser al Parc de la Ciutadella, un lloc molt freqüentat el cap de setmana podria fer que es sumés més gent en veure la cadena, per a treure els “domingueros” de l’estat de xoc en què es troba la població.
EscracheBCN
 • L’escrache és una eina de lluita, una manera de buscar justícia social ja que aquesta no s’obté pels canals habituals. Es pretén fer sentir als polítics la pressió social, elevar el cost social de ser corrupte, assenyalant-los per a conscienciar social i mediàticament, ja que queden impunes sistemàticament dels continus escàndols de corrupció. L’objectiu és assenyalar, generar reflexió i propostes, recordar els escàndols i denunciar els impunes en la seva vida quotidiana, personal i laboral. L’escrache amb contingut polític va començar a usar-se per H.I.J.O.S., associació de fills de víctimes de la dictadura de Videla i gràcies a les seves accions s’han jutjat genocides. Tal com diuen: “Si no hi ha justícia, hi ha escrache”.
 • El grup de treball ja ha creat diversos mitjans per difondre les accions que es proposin des de diferents assemblees, col·lectius o plataformes:
 • L’escrache és una de les línies estratègiques de la PAH en la seva lluita contra una llei injusta que està portant al carrer, a la pobresa extrema i fins i tot al suïcidi a persones i que farà servir com a eina de pressió ja que ha esgotat totes les vies per assenyalar aquells diputats que votin en contra de la ILP després de la manifestació del 16F. S’ha inclòs a dues persones de la PAH en el grup de treball per poder mantenir-nos informats de les seves accions per poder difondre-les i perquè ens ajudin en l’elaboració de l’estratègia.
 • També és una de les línies estratègiques que es va acordar en les jornades de movimentos socials “Colpegem juntes”, celebrades el cap de setmana passat.
 • A nivell operacional ens estem plantejant diferents estratègies de difusió per qüestions de seguretat:
 • #escrachebcn per avisar de diferents actes públics en què es trobin polítics corruptes, o per convocar accions seguint el sistema de #stopdesnonaments amb poc temps d’antelació,
 • fer com Iaioflautas quedar en un altre lloc i anar cap a l’acció,
 • en alguns casos, pot haver accions secretes que no es convocaran.
Torn obert de paraula
 • Es proposa fer-ho coordinat però descentralitzat.
 • Es debateix sobre la necessitat social d’elevar el to de les protestes.

2. Acampada Nòmada i continuïtat

Acampada Nòmada
 • Accions programades a plaça st Jaume:
 • Dilluns 20h cassolada i 20,30 assemblea a sant jaume i ocupació nocturna de la plaça per dormir
 • Dimarts 8h escrache a l’entrada i Sortida del Consell de Govern
 • Fins les 12,30-13h
 • Hastags canviants cada dia.
Continuïtat
 • Es constata l’escassa resposta a les convocatòries tot i la dura realitat.
 • Per promoure la implicació de totes, propostes actives, acampada nòmada real…
 • Proposta de punts fixos d’informació físics a la plaça, obrir un compte per tenir cartellera amb horaris, activitats…
 • Necessitat de coordinarció de les campanyes en les xarxes socials. Crítiques per confusió pel gran nombre de hashtags, proposta de creació grup gestió via internet.
 • Es recorda que actualment tota la informació es centralitza a la web de http://acampadadebarcelona.org, però que només estan gestionats per una persona per això recentment s’han habilitat noves eines perquè puguin actualitzar continguts automàticament (RSS, calendari amb formulari http://www.acampadadebarcelona.org/linia-de-temps/). Contacte amb la comissió de comunicació per perfilar la proposta. Qualsevol col·laboració és benvinguda. Necessitat de coordinació a l’hora de publicar i difondre.
 • No deixar de banda altres propostes 15-17 març per evitar duplicitats.

3. Altres

 • Intervenció de denúncia de la maniobra especulativa de l’Ajuntament al Port Vell, es proposa recollir signatures per q es pregunti al poble.
 • Es recorda que hi ha la Plataforma Aturem la reforma del Port Vell que està denunciant el cas.
 • Calendari de properes mobilitzacions:
 • 6F cimera “anticorrupció” convocada per Mas -> és crea un Grup de Treball.
 • 13, 14, 27 i 28 de febrer ple del Parlament, en el qual es trobaran tots els diputats.
 • 16F gran manifestació de la PAH “Pel dret a l’habitatge, contra el genocidi financer” i la setmana prèvia accions en els bancs.
 • 23F sanitat educació etc.
 • del 25 al 28 de febrer World Mobile Congress (WMC)
 • 28F vaga d’estudiants
 • 8 de maig Dia de la dona
 • Es proposa que es creï un equip de moderació per les assemblees i es doni un temps als torns de paraula.
 • S’esmenta el Front cívic i els 10 punts que proposa per iniciar el debat
 • Acció lliurant-se a comissaria a Madrid pel canvi legislatiu que criminalitza les protestes.

4. Temes a tractar a la propera Assemblea:

 • Accions de cara al Consell de Govern (5F)
 • i a la Cimera “anticorrupció” (6F)
[CAST]

Acta Asamblea 03/02/2013

Lugar: plaza Catalunya

Orden del día: 

1. Presentación de las propuestas de los grupos de trabajo:
 • Cadena humana
 • turno abierto de palabra
 • EscracheBCN
 • turno abierto de palabra
2. Continuidad de la Acampada Nómada
3. Otros
4. Temas a tratar en la próxima asamblea

Acta: 

1. Presentación de las propuestas de los grupos de trabajo:

Cadena humana 
 • Se propone como acción una cadena humana día 17 de febrero a las 12h en plaça Sant Jaume, el centro simbólico del poder, para rodear el palau de la Generalitat y el Ajuntament bajo el lema “Encadenados contra la corrupción”. Se pretende evitar la simbología cristiana haciendo un símbolo de infinito en lugar de una cruz.
 • Las personas que quieran colaborar pueden ponerse en contacto con el correo electrónico: cadenahumanacc@gmail.com.
Turno abierto de palabra
 • Se constata la escasa participación en las protestas, pero debemos dejar de autolatigarnos con que somos pocos y aprovechar los que somos para trabajar bien.
 • Se debate sobre el efecto de acciones en edificios simbólicos cuando están vacíos, si la acción se realizara entre semana, se hace más presión y se molesta a los políticos. En cambio entre semana resulta difícil movilizar a personas que trabajan o que estudian por cuestión de horarios y que se ha planteado en domingo para que pueda venir más gente.
 • Se recuerda el gran éxito de afluencia de la cadena humana en el Hospital de la Vall d’Hebron, que se toma como ejemplo.
 • Otras ideas: pancarta con un listado de corruptos para visualizarlos, que la gente lleve una bufanda por si hay poca gente que se pueda rodear igualmente, que la cadena sea en movimiento, disfrazarse o ir vestidos de color blanco (pureza) o negro (luto), proponer a la PAH finalizar el acto con la cadena, llevar rollos de papel higiénico para usar como serpentinas, tener en cuenta el carnaval y la manifestación de la PAH para hacer difusión.
 • Ante las críticas por la falta de contundencia de la acción se recuerda que así se puede aglutinar a más colectivos y movilizar a gente que no necesariamente sea activista, desde un enfoque de popularizar el movimiento. Se recuerda que son acciones no excluyentes.
 • Ya que la acción se hará en domingos, se propone que el lugar a rodear sea el Parlament, que al estar en el Parc de la Ciutadella y ser un sitio muy frecuentado el fin de semana podría hacer que se sumara más gente al ver la cadena y para sacar a los domingueros del estado de shock en que se encuentra la población.
EscracheBCN
 • El escrache es una herramienta de lucha, una manera de buscar justicia social ya que no se obtiene por los canales habituales. Se pretende hacer sentir a los políticos la presión social, elevar el coste social de ser corrupto, señalándolos para concienciando social y mediáticamente, ya que quedan impunes sistemáticamente de los continuos escándalos de corrupción. El objetivo es señalar, generar reflexión y propuestas, rescatar la memoria y denunciar a los impunes en su vida cotidiana, personal y laboral. El escrache con contenido político empezó a usarse por H.I.J.O.S., asociación de hijos de víctimas de la dictadura de Videla y gracias a sus acciones se han juzgado genocidas, tal como dicen “Si no hay justicia, hay escrache”.
 • El grupo de trabajo ya ha creado diversos medios para difundir las acciones que se propongan desde diferentes asambleas, colectivos o plataformas:
 • El escrache es una de las líneas estratégicas de la PAH en su lucha contra una ley injusta que está llevando a la calle, a la pobreza extrema e incluso al suicidio a personas y que usará como herramienta de presión dado que ha agotado todas las vías para señalar a aquellos diputados que voten en contra de la ILP tras la manifestación del 16F. Se han incluído a dos personas de la PAH en el grupo de trabajo para poder mantenernos informados de sus acciones para poder difundirlas y para que nos ayuden en la elaboración de la estrategia.
 • También es una de las líneas estratégicas que se acordó en las jornadas de movivmientos sociales “Colpegem juntes”, celebradas el pasado fin de semana.
 • A nivel operacional nos estamos planteando diferentes estrategias de difusión:
 • #escrachebcn para avisar de diferentes actos públicos en los que se encuentren políticos corruptos, o para convocar acciones siguiendo el sistema de  #stopdesahucios con poco tiempo de antelación
 • Hacer como Iaioflautas quedar en otro sitio e ir hacia la acción
 • En algunos casos, puede haber acciones secretas que no se convocaran
Turno abierto de palabra
 • Se propone hacerlo coordinado pero descentralizado.
 • Se debate sobre la necesidad de elevar el tono de las propuestas.

2. Acampada Nómada y continuidad

Acampada Nómada
 • Acciones programadas en plaça st Jaume:
 • Lunes 20h cacerolada y 20,30 asamblea en sant jaume y ocupación nocturna de la plaza para dormir
 • Martes 8h escrache a l’entrada i sortida del Consell de Govern
 • Hasta las 12,30-13h
 • Hastags cambiantes cada dia.
Continuidad
 • Se constata la escasa respuesta a las convocatorias a pesar de la acuciante realidad.
 • Para promover la implicacion de todas, propuestas activas, acampada nomada real…
 • Propuesta de puntos fijos de información en la plaza, abrir nueva cuenta para tener cartelera con horarios, actividades…
 • Necesidad de coordinación de las campñas en las redes sociales. Critícas por confusión por el gran número de hashtags, propuesta de creación grupo gestion via internet.
 • Se recuerda que actualmente toda la información está centralizada en la web de http://acampadadebarcelona.org, pero que sólo están gestionados por una persona por ello recientemente se han habilitado nuevas herramientas para que puedan actualizarse contenidos automáticamente (RSS, calendario con formulario http://www.acampadadebarcelona.org/linia-de-temps/). Contacto con la comisión de comunicación para perfilar la propuesta. Cualquier colaboración es bienvenida. Necesidad de coordinación a la hora de publicar y difundir.
 • No dejar de lado otras propuestas 15-17 marzo para evitar duplicidades

3. Otros

 • Intervención de denuncia de la maniobra especulativa del Ajuntament en el Port Vell, se propone recoger firmas para q se pregunte al pueblo.
 • Se recuerda que existe la Plataforma aturem la reforma del Port Vell que está denunciando el caso.
 • Calendario de próximas movilizaciones:
 • 6F cimera “anticorrupció” convocada per Mas -> es crea un grup de treball.
 • 13, 14, 27 y 28 de febrero pleno del Parlament, en el que se encontrarán todos los diputados.
 • 16F gran manifestación de la PAH “Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero” y la semana previa acciones en los bancos.
 • 23F sanidad educacion etc.
 • del 25 al 28 de febrero World Mobile Congress (WMC).
 • 28F huelga de estudiantes.
 • 8 de mayo día de la mujer.
 • Se propone que se cree un equipo de moderación para las asambleas y se dé un tiempo a los turnos de palabra.
 • Se menciona el Front cívic y los 10 puntos que propone para iniciar el debate
 • Accion entregándose a comisaria en madrid por el cambio legislativo que criminaliza las protestas.

4. Temas a tratar en la próxima asamblea:

 • acciones de cara al Consell de Govern (5F)
 • y a la Cumbre “anticorrupción” (6F)
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s