Campanya d’escrache de la PAH #Fase1: Hi ha vides en joc

[CAT] [CAST a continuación]

pah_fotomovimiento

Foto: Fotomovimiento

Durant les properes setmanaes es presentaran esmenes a un Decret presentat pel Govern en el que poden incloure’s les mesures presentades a la ILP. D’aquest tràmit es formalitzarà un projecte de Llei de posteriorment passarà al Senat i al Congrés on es procedirà a la seva votació. El nostre objectiu és que es garanteixi el dret a una segona oportunitat, que s’acceptin les demandes de mínims incloses en la ILP. Per això, es llençaran tres línies d’acció que duraran fins que es formalitzi aquest avantprojecte de Llei.

  • Carta oberta a ses senyories en que se’ls convida a assistir a una reunió de la PAH. Creiem fermament que els diputats es troben cada cop més allunyats de la situació que viuen milers de famílies i és necessari que escoltin els seus problemes i  experiències en primera veu. Sense aquest coneixement bàsic de la realitat no poden tenir criteris per a legislar de forma adequada. La PAH els convida a assistir a les seves reunions i confrontar-se amb una realitat a la que són aliens i el futur de la qual passa paradoxalment pel seu criteri. Els convidem a conèixer la realitat.
  • Els diputats del Partit Popular, que han anunciat que votaran en contra de les mesures, estan negant la realitat. Farem que no puguim amagar-se d’aquesta realitat.
  • Empaperarem els seus barris, llocs d’oci, treball amb les mesures de la ILP. No permetrem que no les tinguin presents dia i nit. Milers de comerços ja s’han mostrat d’acord amb les mesures de la PAH, convidarem els comerços i establiments a que mostrin la seva solidaritat  penjant els cartells que contenen les mesures. Si tens un establiment, no esperis a penjar el cartell i convidar tothom a fer-ho. Descarrega’t el cartell aquí.
  • I si ses senyories no van a la PAH, la PAH va a casa de ses senyories. Amb l’actitut sempre pacíficia, però també persistent de la PAH, ens proposarem explicar-los cada dia als diputats la situació en la que viuen centenars de milers de famílies al nostre país i l anecessitat d’introduir les tres demandes de mínims que contempla la ILP en l’avantprojecte de Llei. Per això, famílies afectades de la PAH esperarem davant els habitatges dels diputats del Partit Popular, que ostenta la majoria absoluta i del que depèn els continguts d’aquesta Llei, per a proporcionar-li aquesta informació i que legislin amb coneixement de causa.
  • Mentrestant, continuem interpel·lant ses senyories a través de les xarxes socials. Volem conèixer quina posició van a adoptar els diputats d’aquells partits que encara no s’han posicionat clarament sobre les tres mesures de mínims de la ILP: Partit Popular, Convergència i Unió, Unión Progreso y Democracia, Coalición Canaria, Partit Nacionalista Basc i Unión del Pueblo Navarro. La ciutadania estarà atenta a les seves decisions i exigim conèixer quines mesures defensaran a la Comissió d’Economia on es traçaran les línies del futur projecte de llei Per això utilitzarem una eina a partir de la qual podreu enviar les vostres preguntes als perfils de twitter de ses senyories.

Aquestes accions acabaran quan es realitzi la ponència pública i es formalitzi l’avantprojecte de Llei. Si aquesta proposta de Llei considerem que és suficient i dóna resposta al problema del deute hipotecari i l’accés a un habitatge en el sentit que s’explica a la ILP , si garanteix el dret a una segona oportunitat, la donarem per acabada. Si per contra no és així, iniciarem una #Fase 2 sota el nom de “escraches” en què procedirem a assenyalar als responsables de perpetuar aquesta situació i que anunciarem en el moment oportú.

+ info al web http://escrache.afectadosporlahipoteca.com/


[CAST]

Campaña de escrache #Fase1: “Hay vidas en juego”

Durante las próximas semanas se van a presentar enmiendas a un Decreto presentado por el Gobierno en el que pueden incluirse las medidas presentadas en la ILP. De este trámite se formalizará un proyecto de Ley que posteriormente pasará al Senado y al Congreso donde se procederá a su votación (ver más abajo). Nuestro objetivo es que se garantice el derecho a una segunda oportunidad, que se acepten las demandas de mínimos incluídas en la ILP. Para ello se lanzarán tres líneas de acción que durarán hasta que se formalice este anteproyecto de Ley.

  • Carta abierta a sus señorías donde se les invita a asistir a una reunión de la PAH. Creemos firmemente que los diputados se encuentran cada vez más alejados de la situación que viven miles de familias y es necesario que escuchen sus problemas y experiencias en primera voz. Sin este conocimiento básico de la realidad no pueden tener criterios para legislar de forma adecuada. La PAH les invita a asistir a sus reuniones y confrontarse con una realidad a la que son ajenos y el futuro de la cual pasa paradójicamente por su criterio. Les invitamos a conocer la realidad.
  • Los diputados del Partido Popular, que han anunciado que votarán en contra de las medidas, están negando la realidad. Haremos que no puedan esconderse de esa realidad.
  • Empapelaremos sus barrios, lugares de ocio, trabajo con las medidas de la ILP. No permitiremos que no las tengan presentes día y noche. Miles de comercios ya se han mostrado de acuerdo con las medidas de la PAH, invitaremos a los comercios y establecimientos a que muestren su solidaridad colgando los carteles que contienen las medidas. Si tienes un establecimiento, no esperes a colgar el cartel e invitar a todo el mundo a hacerlo. Descárgate el cartel aquí.
  • si sus señorías no van a la PAH, la PAH va a casa de sus señorías. Con la actitud siempre pacífica, pero también persistente de la PAH, nos proponemos explicarles cada día a los diputados la situación en la que viven cientos de miles de familias en nuestro país y la necesidad de introducir las tres demandas de mínimos que contempla la ILP en el anteproyecto de Ley. Para ello, familias afectadas de la PAH esperaremos delante de las viviendas de los diputados del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta y del que depende los contenidos de esta Ley, para proporcionarle esta información y que legislen con conocimiento de causa.
  • Mientras tanto, continuamos interpelando a sus señorías a través de las redes sociales. Queremos conocer qué posición van a adoptar los diputados de aquellos partidos que todavía no se han posicionado claramente sobre las tres medidas de mínimos de la ILP: Partido Popular, Convergència i Unió, Unión Progreso y Democracia, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Unión del Pueblo Navarro. La ciudadanía estará atenta a sus decisiones y exigimos conocer qué medidas van a defender en la Comisión de Economía donde se van a trazar las líneas del futuro proyecto de Ley. Para eso utilizaremos una herramienta a partir de la cual podréis mandar vuestras preguntas a través de los perfiles de twitter de sus señorías.

Estas acciones acabarán cuando se realice la ponencia pública y se formalice el anteproyecto de Ley. Si esta propuesta de Ley consideramos que es suficiente y da respuesta al problema de la deuda hipotecaria y al acceso a una vivienda en el sentido que se explica en la ILP; si garantiza el derecho a una segunda oportunidad, la daremos por acabada. Si por el contrario no es así, iniciaremos una Fase #2 bajo el nombre de “escraches” en la que procederemos a señalar a los responsables de perpetuar esta situación y que anunciaremos a su debido tiempo.

+ info en la web http://escrache.afectadosporlahipoteca.com

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s