Què és #escracheBCN?

[CAT] [CAST aquí]

#escracheBCN sorgeix de l’assemblea de divendres 1 de febrer de 2013 a plaça Sant Jaume de Barcelona, ​​de la manifestació que va tenir lloc aquella mateixa tarda en què convocants i participants demanaven la desarticulació de la cúpula del Partit Popular i el Govern, així com de CiU i del Govern de la Generalitat. També exigien la devolució de tots els diners defraudat pels flagrants casos de corrupció que estan espoliant el país a aquest que retallen els pressupostos de serveis tan bàsics com la sanitat, provocant morts que es podrien haver evitat.

Foto: Fotomovimiento

Foto: Fotomovimiento

I què és el escrache? El terme neix a finals del segle XIX, del lunfardo -l’argot utilitzat al Riu de la Plata-, que va adoptar paraules de diversos dialectes de l’italià com scaracciare o screacé (escopir), schiacciare (colpejar, destrossar) i scaracio (escrit, imprès ). Avui escrache defineix una denúncia pública de caràcter no violent amb presumpció de culpabilitat. Quan s’escracha algú, l’objectiu també és condicionar l’opinió pública, a més d’intimidar-lo i assenyalar-lo públicament sense arribar en cap cas a l’agressió física.

Els primers en usar-lo amb un contingut polític van ser l’agrupació de drets humans argentina H.I.J.O.S., creada el 1995 pels fills de les víctimes de la dictadura de Videla. I no només a Argentina, també són presents a Uruguai, a Mèxic, a França, a Espanya… A Xile, són coneguts com la Funa, que s’autodefineix com «organització social i política, compromesa amb la defensa dels drets humans en tots seus àmbits». Va sorgir amb la intenció d’acabar amb les «condicions de precarietat i de pobresa, que van ser imposades a sang i foc per la dictadura que va posar fi al govern del President Salvador Allende, com una forma de detenir l’avanç del moviment popular i en venjança contra tots aquells que es van proposar canviar el sistema de dominació capitalista existent al nostre país».

L’escrache busca treure a la llum alguna cosa que roman oculta a la societat, és una eina de lluita, una manera alternativa de buscar justícia social, ja que aquesta no pot obtenir-se pels canals habituals, atesa la connivència amb el sistema. L’objectiu és assenyalar, generar reflexió i propostes, rescatar la memòria i denunciar els impunes en la seva vida quotidiana, personal i laboral. Hi ha dos termes importants en el escrache: conscienciació -social i mediàtica- i organització. Ambdues són necessàries perquè hi hagi una continuïtat.

@escracheBCN neix com a conseqüència de la brutal realitat que estem vivint fa ja molts mesos, i per descomptat amb la vista posada en la corrupció i en els que l’executen, en els que la permeten i possibiliten (jutges i fiscalia) i en aquells que la faciliten i propicien (empresaris i banquers). La corrupció ja no és una excepció. És la norma. La corrupció és el sistema i la cúpula del sistema judicial n’és còmplice d’ella.

No és casual que una de les noves línies d’acció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la PAH, atès que ja han esgotat totes les opcions legals per a la dació en pagament, i que va explicar clarament Ada Colau en la roda de premsa de presentació de la ILP: “El que no fa l’Estat ho farà la població i per tant, a partir del 16 de febrer, d’aquestes manifestacions estatals, farem que cada diputat i diputada que no s’hagi compromès a votar a favor d’aquestes demandes no pugui moure’s impunement ni per la seva zona on visqui ni per on treballi. A tot l’Estat els assenyalarem dia i nit, tant en els seus barris, com en els seus treballs, com en els seus cercles familiars. No podran anar pel carrer tan tranquils. Evidentment la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, sempre ho ha dit, és un moviment pacífic, no exercirem la violència, però els assenyalarem i no els deixarem que es puguin moure sense que ningú tingui present el que estan fent: provocar el dolor, el patiment i la mort de milers de persones a l’Estat espanyol. Exigim aquest canvi de la llei i sinó, per descomptat, ens hauran d’escoltar.

D’altra banda, també va ser una de les línies estratègiques de les que més es va parlar en les jornades de moviments socials “Colpegem Juntes” que van tenir lloc el 26 i 27 de gener a Barcelona. Un altre cas d’èxit és l’escrache tecnopolític de la campanya mediàtica 15mpaRato, que ha posat en el punt de mira i assegut a la banqueta dels acusats a qui va ser president de Bankia i director gerent de l’FMI en el moment de gestació de la major crisi financera, entre múltiples càrrecs. Perquè avui dia el escrache, en el sentit d’assenyalar i fer visible, pot fer-se també en línia mitjançant estratègies de guerrilla de la comunicació 2.0, com molt bé ha tingut en compte la PAH a l’hora de plantejar la seva campanya de escrache als diputats.

El Govern i tots els corruptes que s’aprofiten i són (co)rresponsables del podriment del sistema han de respondre pels seus actes. I si la justícia no fa la seva feina sortirem al carrer el temps que sigui necessari.

Per això, seguirem organitzant-nos.

I els assenyalarem, denunciarem, mostrarem, avergonyirem.

Això és #escracheBCN.

Se’ls ha acabat la bona vida!


[CAST]

¿Qué es #escracheBCN?

#escracheBCN surge de la asamblea del viernes 1 de febrero de 2013 en la plaza Sant Jaume de Barcelona, de la manifestación que tuvo lugar esa misma tarde en la que convocantes y participantes pedían la desarticulación de la cúpula del Partido Popular y el Gobierno, así como de CIU i del Govern de la Generalitat. También exigían la devolución de todo el dinero defraudado por los flagrantes casos de corrupción que están expoliando el país al mismo que recortan los presupuestos de servicios tan básicos como la sanidad, provocando muertes que podrían haberse evitado.

assemblea01022013

¿Y qué es el escracheEl término nace a finales del siglo XIX, del lunfardo —el argot utilizado en Río de la Plata—, que adoptó palabras de varios dialectos del italiano como scaracciare o screacé (escupir), schiacciare (golpear, destrozar) y scaracio (escrito, impreso). Hoy escrache define una denuncia pública de carácter no violento con presunción de culpabilidad. Cuando se escracha a alguien, el objetivo también es condicionar a la opinión pública, además de intimidar y señalar públicamente al escrachado sin llegar en ningún caso a la agresión física.

Los primeros en usarlo con un contenido político fueron la agrupación de derechos humanos argentina H.I.J.O.S., creada en 1995 por los hijos de las víctimas de la dictadura de Videla. Y no sólo en Argentina, también están presentes en Uruguay, en México, en Francia, en España… En Chile, son conocidos como la FUNA, que se autodefine como «organización social y política, comprometida con la defensa de los derechos humanos en todos sus ámbitos». Surgió con  la intención de terminar con las «condiciones de precariedad y de pobreza, que fueron impuestas a sangre y fuego por la dictadura que puso fin al gobierno del Presidente Salvador Allende, como una forma de detener el avance del movimiento popular y en venganza contra todos aquellos que se propusieron cambiar el sistema de dominación capitalista existente en nuestro país».

El escrache busca sacar a la luz algo que permanece oculto en la sociedad; es una herramienta de lucha, una manera alternativa de buscar justicia social, ya que no puede obtenerse por los canales habituales, dada la connivencia con el sistema. El objetivo es señalar, generar reflexión y propuestas, rescatar la memoria y denunciar a los impunes en su vida cotidiana, personal y laboral. Hay dos términos importantes en el escrache: concienciación —social y mediática— y organización. Ambas son necesarias para que haya una continuidad.

@escracheBCN nace como consecuencia de la brutal realidad que estamos viviendo hace ya muchos meses, y por supuesto con la vista puesta en la corrupción y en quienes la ejecutan, en quienes la permiten y posibilitan (jueces y fiscalía) y en aquellos que la facilitan y propician (empresarios y banqueros). La corrupción ya no es una excepción. Es la norma. La corrupción es el sistema y la cúpula del sistema judicial es cómplice de ella.

No es casual que una de las nuevas líneas de acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, dado que ya han agotado todas las opciones legales para la dación en pago, y que explicó clarament Ada Colau en la rueda de prensa de presentación de la ILP: “Lo que no hace el Estado lo hará la población y por lo tanto, a partir del 16 de febrero, de esas manifestaciones estatales, vamos a hacer que cada diputado y diputada que no se haya comprometido a votar a favor de esas demandas no pueda moverse impunemente ni por su zona donde viva ni por donde trabaje. En todo el Estado los vamos a señalar día y noche, tanto en sus barrios, como en sus trabajos, como en sus círculos familiares. No van a poder ir por la calle tan tranquilos. Desde luego la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siempre lo ha dicho, es un movimiento pacífico, no vamos a ejercer la violencia, pero les vamos a señalar y no les vamos a dejar que se puedan mover sin que nadie tenga presente lo que están haciendo: provocar el dolor, el sufrimiento y la muerte de miles de personas en el Estado español. Exigimos este cambio de la ley y sino, desde luego, nos van a tener que escuchar.”

Por otra parte, también fue una de las líneas estratégicas de las que más se habló en las jornadas de movimientos sociales “Colpegem Juntes” que tuvieron lugar el 26 y 27 de enero en Barcelona. Otro caso de éxito es el escrache tecnopolítico de la campaña mediática 15mpaRato, que ha puesto en el punto de mira y sentado en el banquillo de los acusados al que fuera presidente de Bankia y director gerente del FMI en el momento de gestación de la mayor crisis financiera, entre múltiples cargos. Porque hoy en día el escrache, en el sentido de señalar y hacer visible, puede hacerse también online mediante estrategias de guerilla de la comunicación 2.0, como muy bien ha tenido en cuenta la PAH a la hora de plantear su campaña de escrache a los diputados.

El Gobierno y todos los corruptos que se aprovechan y son (co)rresponsables de la podredumbre del sistema deben responder por sus actos. Y si la justicia no hace su trabajo saldremos a la calle el tiempo que sea necesario.

Por eso, seguiremos organizándonos.

les señalaremos, les denunciaremos, les mostraremos, les avergonzaremos.

 Esto es #escracheBCN.

 ¡Se les acabó la buena vida!

Anuncis

2 responses to “Què és #escracheBCN?

  1. Retroenllaç: BARCELONA #15M Newsletter nr 38 | 15M Barcelona Internacional·

  2. Retroenllaç: Més sobre l’escrache | Em dic João·

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s